Samen groeien in West-Brabant West

Wij zijn trots op onze regio.

Wij zijn trots op onze regio. Een regio met een gunstige ligging tussen wereldhavens, goede infrastructurele ontsluiting, vruchtbare grond, prachtige natuur en rijke historie. Met een krachtig MKB en een mentaliteit van aanpakken.

Kijkend naar de toekomst zien we kansen en uitdagingen. Aan ons de keuze. Willen wij een regio worden met duurzame economische groei en transformatie naar een nieuwe basis voor dynamiek en vitaliteit? Of een regio met minder dynamiek en een meer perifeer karakter waar het prettig wonen en leven is?

Bekijk hier de volledige regioscan uitgevoerd door Rabobank Zuidwest-Brabant.
Liever de boeiende samenvatting, klik dan hier.

Analyse en trend

Conclusies uit de regioscan en stakeholderanalyse

De economische groei in onze regio neemt af. Enigszins gecamoufleerd door de prestaties uit het verleden waardoor de economische dichtheid (banen en inwoners) nog gemiddeld is. Geen goed vooruitzicht. Daarom hebben wij een regioscan en stakeholderanalyse uit laten voeren. Uit de volgende conclusies blijkt dat onze regio in transitie is:

  1. De economische groei vlakt af en blijft achter bij andere gebieden in Noord-Brabant.
  2. De werkgelegenheid is tussen 2012 – 2018 met 3% afgenomen. In Nederland nam deze met 2% toe.
  3. Het aandeel van de innovatieve sectoren is klein en de economie weinig vernieuwend.
  4. Inwoners zijn gemiddeld lager opgeleid en hebben gemiddeld een lager inkomen dan landelijk.
  5. Het aantal inwoners stijgt licht naar 2040, met een ontgroening en dubbele vergrijzing.
  6. De ervaren gezondheid is lager dan het Nederlands gemiddelde en meer mensen ervaren eenzaamheid.
  7. De woningvoorraad lijkt voldoende waarbij de woonbehoeften veranderen met een groei van de eenpersoonshuishoudens.
  8. De gemeenten scoren matig in duurzaamheid. Steenbergen staat op positie 221 (van de 355) en Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht op plaats 324 of lager.

Bij ongewijzigd beleid zal de economische groei lager worden en nemen de sociaal-economische activiteiten als ook het arbeidspotentieel af. Zo ontstaat een gebied met een meer perifeer karakter. Een ‘groene’ regio waar je plezierig kunt wonen. Een regio (zie bijlage Nederlandse regio’s) met focus op zorg&welzijn en wonen&leefbaarheid.

Samen groeien?

Inzetten van investeringen

We kunnen ook de keuze maken voor investeringen die inzetten op een meer dynamische ontwikkeling. Een Kernregio creëren met hoge toegevoegde waarde vanuit een gedeelde visie door ondernemers, onderwijs  en overheid, met gedeelde waarden, belangen en standpunten.

Vanuit economisch perspectief is al de nodige focus aangebracht op Maintenance, Logistiek, Biobased Agro & Food en een sterk en innovatief MKB.

Visie en moed

Een visie die verankerd is én waarde toevoegt

De keuze om daadwerkelijk de weg naar een Kernregio in te slaan vereist gezamenlijke visie en moed. Om samen ruim te baan te geven aan de transitie met die focus naar een duurzame economie. Met ondersteunend beleid voor het behoud van de eigen identiteit in cultuur en natuur, het toeristisch aanbod en het versterken van aandacht voor wonen en leefbaarheid, onderwijs en zorg en welzijn. Met een visie die verankerd is in én waarde toevoegt aan de ‘Hub voor vernieuwend ondernemerschap’ van de Economic Board West-Brabant. Een visie die ertoe leidt dat het bruist in deze mooie regio. Een regio waarin de economische dynamiek bijdraagt aan fijn wonen, leven en recreëren. Waar je vitaal ouder kunt worden en zorg en ondersteuning ontvangt waar en wanneer deze nodig is. En waar er kansen voor ontplooiing zijn voor iedereen – jong en oud.

Bestuurders vanuit ondernemingen, overheid, en onderwijs willen zich inzetten voor West-Brabant West als een kernregio. Zij hebben aangegeven wat er nog beter kan: samenwerken, verbinden, leiderschap tonen en creëren van een goed vestigingsklimaat.

Zij willen de krachten bundelen in een regionale innovatie-agenda met een leidende coalitie. Wij nodigen ook andere partijen van harte uit om vanuit een gezamenlijke ambitie en agenda te werken aan een sociaal-economisch vitalere regio.

November 2020